Bībele

Kungs valda! Lai līksmo zeme, lai priecājas visas salas! 
Tumši padebeši apkārt Viņam, taisnība un tiesa ir Viņa troņa pamats.
Uguns iet Viņam pa priekšu, visur sadedzina Viņa naidniekus. 
Apgaismo pasauli Viņa zibeņi - redz to, un lēkā zeme.
Kalni kā vasks kūst Kunga priekšā, visu zemju Kunga priekšā.
Stāstiet, debesis, Viņa taisnību, skatiet, visas tautas, Viņa godību!

Psalms 97:1-6 Dieva valdīšanas varenība

Jo Dievs tā pasauli mīlēja, ka deva savu vienpiedzimušo Dēlu, lai ikviens, kas Viņam tic, nepazustu, bet tam būtu mūžīgā dzīvība. 

Jo Dievs sūtīja savu Dēlu pasaulē, nevis lai tas pasauli tiesātu, bet lai pasaule caur Viņu tiktu glābta.
Kas tic Viņam, tas netiek tiesāts, bet, kas netic, tas jau ir notiesāts, jo tas nav ticējis Dieva vienpiedzimušā Dēla vārdam.

Mūsu Kunga un Pestītāja Jēzus Kristus vārdi: Jāņa Evaņģēlijs 3:16-18

Nav komentāru:

Ierakstīt komentāru