Domas un atziņas

Cienījamie Emuāra lasītāji! Varat brīvi kopēt un publicēt domas un atziņas. Lūgums - vienmēr uzrādīt autorus un norādīt adresi: vipirro.blogspot.com.
TAS, KO DIEVS MUMS SAKA, IR –

1. TU ESI RADĪTS

Kāds ir nolēmis, ka tu dzīvosi. Ja Dievs tevi nebūtu gribējis, tad tu šeit nebūtu. Pilnīgi neatkarīgi no tā, kāds tu esi, Dievs tevi vēlas. “Jo Tu radīji manas īkstis, Tu mani veidoji un piešķīri man ķermeni manas mātes miesās. Es Tev pateicos, ka esmu tik brīnišķi radīts, brīnišķi ir Tavi darbi, mana dvēsele to labi zina. Manas būtes veidojums Tev nebija apslēpts, kad es slepenībā tapu radīts, zemes dziļumos veidots.” Psalms 139:13-15

2. TU ESI VĒRTĪGS 

Tam ir nozīme, ka tu dzīvo. Manu vērtību nosaka tas, ka pats Dievs vēlas mani. Lietas vērtību parāda tās cena. Par mani un tevi Dievs samaksāja visaugstāko cenu – Viņš atdeva savu Dēlu Jēzu Kristu. “Jo tik ļoti Dievs pasauli mīlējis, ka Viņš devis savu vienpiedzimušo Dēlu, lai neviens, kas Viņam tic, nepazustu, bet dabūtu mūžīgo dzīvību.” Jāņa Evaņģēlijs 3:16

3. TU ESI UNIKĀLS 


Vai tu esi redzējis kādu, kas ir tāds kā tu? Mums ir tieksme salīdzināt sevi, un parasti ar kādu labāku. Neviens nav perfekts, bet katrs ir unikāls. Sakot, ka daļa no manis ir slikta, nozīmē pateikt Dievam, ka Viņš ir pieļāvis kļūdu, veidojot mani.

4. DIEVS VĒLAS REDZĒT TEVI DARĀM TO, KO VIŅŠ IR IECERĒJIS TEV. 

Dievs vēlas tevi redzēt veiksmīgu tajā, ko tu vari darīt. Esi tu pats. Arī Bībele – Dieva Vārds – atklāj to, kāds patiesība tu esi iecerēts. Dari to, ko Dievs vēlas, lai tu darītu, jo Viņš tevi pazīst vislabāk. Tomēr tev nepieciešama ticība, lai ticētu tam, ko Dievs par tevi ir teicis, kas tu esi. “Jo Dievs ir Tas, kas jums dod gribu un veiksmi pēc labpatikas.” Apustuļa Pāvila vēstule filipiešiem 2:13


5. TEV IR NOLŪKS 

Tas, kas tev patīk, norāda uz tavas dzīves nolūku. Nolūks attiecas uz to, kāda persona tu esi, tāpēc tev ir jāuzzina, kas tu esi. Dievs vēlas, lai tu esi tas, kas tu esi.

6. TU ESI VĒSTURE 

Dievs radīja tevi, lai veidotu vēsturi. Kad tu esi tu pats, tu vari darīt to, kam tu esi aicināts. Neviens cits tavā vietā nevar izdarīt to, ko tu vari, jo katrs no mums ir unikāls. Tādēļ, ja tu neesi tu pats, mēs visi kaut ko pazaudējam. Jēzus Kristus mūs ir atbrīvojis, tādēļ mēs varam būt un darīt to, kam esam radīti. Dievs vēlas tevi lietot šeit un tagad tādu, kāds tu esi.

7. TU VARI PĀRVARĒT GRŪTĪBAS 

tāpēc, ka tu zini, kas esi un kurp dodies. Tev ir stingrs pamats savai dzīvei. Dzīves grūtības var uzvarēt, skatoties uz priekšu – uz to, kas gaida nākotnē.
Nezināms autors


Kļūstiet par tām pārmaiņām, kādas gribat saskatīt pasaulē!
Viens no iemesliem, kādēļ Svētie Raksti uzsver, cik svarīgi ir iepazīt Dievu, varētu būt tas, ka mūsu uzskati par Dievu ļoti ietekmē mūsu ikdienu.
Peter Van Bremen, "Certain As The Dawn"

Dieva bērni zina, ka dzīvot žēlastībā nozīmē atrasties auksta, vējaina kalna galā, nevis plakanā mērenas un svārstīgas reliģijas līdzenumā.
Brenans Menings, "Evaņģēlijs skrandaiņiem"

Ja mēs tikai vēršamies pie Dieva, tā jau ir Viņa dāvana.
Sv. Augustīns

Baznīca nav svēto muzejs, bet gan grēcinieku slimnīca.
Mortons Kelsijs

Darbs ir mīlestība redzamā formā. Un, ja ar mīlestību strādāt jūs nespējat un savu darbu darāt ar nepatiku, labāk to atstājiet, apsēdieties pie tempļa vārtiem un ubagojiet no tiem, kas savu darbu dara ar prieku.
Halils Gibrans (1883-1931), sīriešu dzejnieks

Pie varas esošo nespēja apklusināt savas sirdsapziņas balsi ir tas lielais spēks, kas ved uz pārmaiņām.
Kenets Kaunda, Zambijas politiķis un bijušais prezidents

Sirdsapziņa ir ļoti labi audzināta un drīz atstājas no tādiem, kuri nevēlas viņā ieklausīties.
Samjuels Batlers (1835-1902), angļu rakstnieks

Māņticība ir vāju prātu reliģija.
Edmunds Bērks (1729-1797), britu politiķis

Bez pašu piekrišanas neviens jūs nevar piespiest justies mazvērtīgiem.
Elinora Rūzvelta, bijusī ASV pirmā lēdija

Cilvēki dzimuši viens otram. Tāpēc vai nu pamāci, vai panes.
Marks Aurēlijs Antonīns (A.D. 121-180), Romas imperators un stoicisma filosofs

Apsplēpta doma tev kaitēt nevar,
Bet izrunāts vārds nav atgriežams.
Uzmanīgs esi tāpēc, gudrojot ceļu,
Kā tieši sasniegt nodomu savu.

Skotijas ķēniņš Džeimss VI

Vispārīgais labums ir bezgožu, liekuļu un lišķu aizbildinājums.

Viljams Bleiks

Tādēļ, ka baidāmies tikt ievainoti, mēs bieži vien nevis priecājamies un izbaudām draudzību, ko mums sniedz apkārtējie, bet ceļam žogus ap sevi un šai darbā izmantojam visu savu talantu un spēku.
Būt ievainojamam nenozīmē citiem afišēt savas vājās vietas un vainas, vai arī piekopt psiholoģisku “izģērbšanos”. Būt ievainojamam nozīmē būt pietiekami stipram parādīt sevi bez liekulības. Būt ievainojamam nozīmē būt godīgam un maigam. Tāpat kā Jēzus, ievainojams cilvēks ir tāds, kurš neaizliedz sev būt vājam tieši tāpēc, ka viņam nav vienalga. 

R. Rolheizers

Nepārdomāti vārdi bieži vien ir aizvainojoši, nodara sāpes un nav iejūtīgi – īpaši dziļu ciešanu laikā. “Beigās jau viss būs labi”, kāds teiks. Bet vai būs? Varbūt. Bet bieži vien tas nav tas gadījums. “Tam visam ir sava nozīme”, teiks kāds cits. Tas nozīmētu, ka Dievs ir iecerējis šo briesmīgo situāciju, ka Viņš atbalsta ciešanas. (Pat tad, ja, kā tas nereti gadās, mēs paši sev sagādājam nepatikšanas, mēs apvainotu Dievu, ja teiktu, ka pirmām kārtām šī neveiksme bija Viņa ideja.) Tas, ko mēs ar pārliecību varam teikt sliktā situācijā, ir: “Tas nav bez nozīmes.”
Visam tam, ko mēs izjūtam dziļi sevī, ir nozīme (pat tad, ja viss nenotiek tā, kā Dievs to bija iecerējis!)
Par piedošanu ir ļoti viegli runāt un rakstīt, bet, lai patiesi piedotu, mums ir nepieciešams Svētā Gara spēks. Jo kristietim piedošana nav izvēles lieta, bet tā ir obligāta.
Henrijs Bīkers ir teicis: “Kas mēs nogalinām, mēs līdzināmies zvēriem. Kad mēs tiesājam, mēs līdzināmies cilvēkiem. Kad mēs piedodam, mēs līdzināmies Dievam.” Uz priekšu – pastiepiet šodien kādam pretī šo piedošanas roku. Uzrakstiet to vēstuli, piezvaniet tam cilvēkam, arī Dievs Kristus jums ir piedevis. Un vienmēr atcerieties Korijas Tenas Bomas vārdus: “Piedošana nav emocijas. Tas ir tavas gribas akts.”

Tiec cauri nezināmā mākonim ar ilgstošu un nepārejošu mīlestību un nekādā ziņā nedomā par padošanos.

Nezināmā mākonis, ap 1370.g.

Pēc Otrā pasaules kara beigām uz kādas nacistu koncentrācijas nometnes sienas tika atrasts šāds uzraksts: 
Es ticu saulei arī tad, kad tā nespīd.
Es ticu mīlestībai pat tad, kad nejūtu to.
Es ticu Dievam arī tad, kad Viņš klusē.


Kāds no taisnajiem ieradās Sodomā ar nodomu paglābt tās iedzīvotājus no grēka un soda. Dienām un naktīm viņš staigāja pa ielām un tirgiem, protestējot pret alkatību un zādzībām, viltu un vienaldzību. Sākumā ļaudis klausījās un ironiski smīnēja. Tad viņi pārstāja klausīties: viņš vairs viņus neinteresēja. Slepkavas turpināja nogalināt, gudrie cieta klusu, it kā taisnais nemaz nebūtu viņu vidū.
Vienu dienu kāds bērns, kuru bija aizkustinājis neveiksmīgais skolotājs, vērsās pie viņa ar šādiem vārdiem:
“Nabaga svešiniek, tu runā, tu kliedz, bet vai tad tu neredzi, ka tas ir bezcerīgi?”
“Jā, es to redzu,” atbildēja taisnais vīrs.
“Tad kāpēc tu turpini to darīt un nemet mieru?”
“Es tev pastāstīšu kāpēc. Iesākumā es domāju, ka varēšu izmainīt cilvēkus. Tagad es redzu, ka tas nav manos spēkos. Ja es šodien vēl runāju, ja es vēl kliedzu, tad es to daru tādēļ, lai cilvēks neizmainītu mani.”

E. Vīzels

Cilvēka brīvība lielā mērā balstās tajā, ka viņš ir aizsargāts pret izjautāšanu. Visspēcīgākā tirānija ir tā, kurā uzdod visspēcīgākos jautājumus.
Eliass Kaneti, "Masa un vara"
No Donalda Reifīlda grāmatas "Staļins un viņa rokaspuiši", apgāds "Atēna", 2006

1 komentārs: